Archief Agenda Adverteren Contact Disclaimer
Baanonderhoud Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Stad + Groen

BSNC overlegt met staatssecretaris Mansveld

maandag 2 december 2013

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) meldt in haar nieuwsbrief dat ze samen met andere belangenorganisaties door staatssecretaris Mansveld is uitgenodigd voor een overleg op 4 december.

Tijdens het overleg deelt de BSNC haar opvattingen ten aanzien van sport en cultuurtechniek en gebruik gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot bevindingen van het onderzoeksbureau Tauw ten aanzien van de haalbaarheid en consequenties van voorgenomen verbod op verhardingen 2015 en op sport en recreatieterreinen per 2017. De BSNC Taskforce Gewasbescherming is druk doende met de voorbereiding van het gesprek op basis van een klankbordoverleg met Tauw. De basis voor ons standpunt: BSNC zet vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid in op duurzaamheid en streeft naar samenwerking om gezamenlijk te komen tot een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met overeengekomen uitzonderingen en overgangsmaatregelen. Tevens wil de BSNC komen tot innovatie, onder meer door het oprichten van een Kennis en Expertise Bank. BSNC overlegt met regelmatig met partnerorganisaties zoals NOC*NSF, VSG en VHG, Cumela. Met Stadswerk vond in het voortraject overleg op hoofdlijnen plaats.
REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES