Archief Agenda Adverteren Contact Disclaimer
Baanonderhoud Nieuws Blog Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Stad + Groen

Verkoop niet-chemisch algenbestrijdingsmiddel neemt een vlucht

maandag 26 oktober 2015

Van Oosten Beregening, de beregeningsspecialist, is anderhalf jaar op de markt met KG Reiniger, een algenbestrijdingsmiddel op basis van enzymen. Het product loopt goed, volgens Aad van Oosten. Zelfs zo goed, dat er wellicht een eigen bedrijf voor KG-reiniger wordt opgestart.

Begin 2014 kwam Van Oosten beregening op de markt met algendetergent KG-Reiniger, maar de testen vonden al plaats vanaf 2013. Aad van Oosten: ‘We hebben KG-Reiniger op de markt gebracht omdat we, bij de bouw van onze beregeningsinstallaties, de plaatsing van doseerpompen en het gebruik van bestaande doseermiddelen, dagelijks problematiek tegenkwamen op het gebied van algenreiniging. We wilden bovendien een alternatieve algenbestrijder bedenken die niet-chemisch is. We hebben vervolgens getest op tennisbanen, atletiekbanen en hockeyvelden om te zien wat de beste samenstelling van het reinigingsmiddel moest zijn. Toen we de juiste samenstelling meenden te hebben gevonden, hebben we bij hockeyclub Klein Zwitserland een volledige pilot gedraaid, met succes.’

Constante klantondersteuning
Volgens Van Oosten is de klantondersteuning de grootste reden voor de vlucht die de verkoop van KG-Reiniger heeft genomen. ‘De sportveldenwereld is niet zo groot. Mensen van sportverenigingen praten met elkaar. Ze horen dat wij veel ondersteuning bieden en op sommige parken om de twee of vier weken komen controleren. Dat is vaak ook nodig, want het geld groeit niet tot in de hemel. Men moet dus verstandig omgaan met het aantal liters dat wordt ingezet. Bij gemeenten is het onderwerp chemievrij bovendien zeer actueel.’

De enzymen
De enzymen die gebruikt worden in de samenstelling van KG Reiniger behoren tot de groep met een katalytische werking, dat houdt in dat deze enzymen instaan voor de afbraak van organische stoffen. Deze enzymen breken de ketens af die moleculaire structuren van organische stoffen in stand houden. Het milieu, de flora en fauna wordt niet aangetast wanneer deze enzymen weer terug in de natuur komen.

‘De meeste chemische oppervlakte-actieve reinigingsmiddelen op basis van chloorverbindingen en andere chemicaliën,’ aldus Aad van Oosten. ‘Bij deze detergenten is er in zekere mate sprake van ‘chemische’ schoonmaakresten, die wel nadelig zijn voor het milieu, de flora en fauna.’

De enzymen dringen tijdens het reinigingsproces volgens Aad van Oosten dieper door in de mat dan chemische detergenten. ‘Als je met een ander middel gepoetst hebt, lijkt het schoon, maar als je vervolgens dieper in de mat kijkt, dan kom je weer algen tegen.’

De praktijk
KG-Reiniger wordt aangebracht met een doseerpomp of met een tractor met spuitboom. Van Oosten: ‘Sommige clubs hebben een trekkertje, dan kunnen zij het zelf aanbrengen. Dit scheelt de inzet van een loonwerker.’

Ronald Makkus, lid van de materiaalcommissie van HC Ring Pass in Delft, is buitengewoon tevreden over het middel: ‘Het reinigingsmiddel loopt via de drainage weg naar het grondwater. Maar dat geeft niks, want het is 100 procent biologisch. De eisen rond milieuvriendelijkheid worden steeds strenger en wij vinden als club dat we beter een stap vooruit kunnen denken. Met KG Reiniger gebruiken we op sommige momenten zelfs minder reinigingsmiddel dan we voorheen deden. De winter moet er nog aankomen, dus misschien hebben we dan weer wat meer nodig. Aad van Oosten heeft daar een schema voor. Maar de praktijk zal het gaan uitwijzen. Van Oosten heeft uitgelegd hoe we de installatie per sproeier kunnen bedienen. Hierdoor kunnen we gedeeltes van het veld een extra beurt geven en reinigen we een stuk effectiever dan eerst.’

Eigenlijk begon Makkus allereerst over de klantondersteuning van Van Oosten. ‘Aad van Oosten zit er strak op. Als je hem nodig hebt, of je twijfelt aan iets, kun je hem altijd bellen of dan staat hij al gauw op de stoep. Dat is toch wel het meest prettige aan de samenwerking en dat maakt de reiniging van het veld een werkzaamheid die we zorgeloos kunnen uitvoeren.’

Advies
Van Oosten adviseert gebruikers om KG-Reiniger ook preventief in te zetten. ‘Het kost meer werk en middelen om een veld te reinigen wanneer je er al algen op ziet, dan wanneer je vanaf de veldaanleg wekelijks het veld kort reinigt met een lichte dosering.’ De definitie van een lichte dosering ligt niet vast. ‘De dosering hangt voor een groot gedeelte af wat voor water er aanwezig is, dus bronwater, oppervlaktewater of drinkwater. En waar het veld ligt: als het bijvoorbeeld tussen de bomen ligt, is het veld door het neervallende organisch materiaal een stuk gevoeliger voor algen.’


door Santi Raats


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES